Om Meg

megMin lidenskap er fotografering. Og å fange akkurat det øyeblikket, den stemningen, den historien eller det budskapet du ønsker med kameraet mitt. Med bred erfaring og fornøyde kunder på samvittigheten, tar jeg oppdrag både for privatpersoner, presse og næringsliv. Sammen planlegger vi fotograferingen og skreddersyr den til nettopp deg/dere.

Private:

Den nyfødte babyen hjemme i vugga eller i bestemors fang. Skolejenta på ballett, fotballgutten på trening, tenåringen foran trommesettet i kjelleren eller hele familien i skisporet, på favorittfjelltoppen eller i skogen med hunden. Eller kanskje midt i handlegata i familiens yndlingsby. Bare dere setter grensene for foto-oppdraget, – jeg er med!

Presse:

Jeg har i flere år jobbet med reportasjefoto for trykt presse og magasiner, og kan tilby bilder av høy kvalitet til konkurransedyktige priser.

Næringsliv:

Gode bilder har mye å si for en bedrifts hjemmeside og profilering. Jeg bidrar gjerne med å ta profesjonelle og skreddersydde portretter av ansatte, gode bilder av produkter og annet som bidrar til å styrke bedriftens posisjon.

 

“Trude har et flott øye for motiver og utsnitt. Hun er en veldig pålitelig, allsidig og kreativ fotograf som leverer gode bilder innenfor en rekke ulike genre. Hun er også flink til å “spille på lag” med intervjuobjektene, for å skape situasjoner som gir de beste bildene. REDE magasin (TOBBs medlemsblad) har brukt Trude i en årrekke, og er svært tilfreds med bildene hun leverer.”

Le LD Nguyen

Redaktør for Filmmagasinet og Redaksjonskoordinator for REDE magasin.

«Kjære Trude .

Vil kort beskrive hvor mye jeg likte å jobbe sammen med deg. Begge våre to fotooppdrag sammen produserte flotte resultater. Jeg liker spesielt de utendørs bildene du tok av våre to modeller, Tonje og Linn. Å fotografere hår utendørs er aldri lett. Mitt favoritt utendørs bilde er tryk i vår nye katalog og vi har allerede fått mange komplimenter. Jeg setter pris på ditt øye for detaljer og kontakten du har med dine objekter. Din fotografering og redigering har også vært topp klasse. Det vil være en glede å jobbe med deg igjen.»

Med vennlig hilsen,

Michael Leigh

Www.jolicameleon.com

File_000

My passion is photography. And to capture exactly the moment, the mood, the story or the message you want with my camera. With extensive experience and satisfied customers on their conscience, I take assignments both for private individuals, the media and business. Together we plan the shooting and tailor it to just you.

Private:

The newborn baby at home in the cradle or grandmother’s lap. School girl on ballet, soccer boy in training, teen in front of the drum kit in the basement or the whole family in the ski tracks, the favorite mountain top or in the woods with the dog. Or maybe in the shopping street in the familys favorite town. Only you set the limits of photo-assignment – I’m in!

Press:

I have for several years worked with reportage photography for printed press and magazines and can provide high quality products at competitive prices.

Corporate:

Good pictures have much to say for a corporate website and profiling. I will be happy to take professional and customized portraits of employees, good pictures of products and other things that help to strengthen the company’s position.

 

” Trude has a great eye for motives and neck . She is a very reliable , versatile and creative photographer that delivers excellent images in a variety of genres. She is also good at ” teaming ” with the interviewees , to create situations that gives the best pictures . REDE magazine ( TOBB magazine ) has used Trude for years and are very satisfied with the pictures she delivers . “

Le LD Nguyen

Editor of Film Magazine and Editorial Coordinator of REDE magazine .

 

Dear Trude.

Just a quick note to tell you how much I enjoyed working with you.  Both our photo sessions together produced beautiful results.  I especially like the outdoor shots you took of our two models, Tonje & Linn.  Shooting hair outdoors is never easy.  My favorite outdoors photo features in our new catalogue and we have already received a lot of compliments.  I appreciate your eye for detail and the rapport you have with your subjects.  Your post-editing work has also been top class.  It will be my pleasure to work with you again.

Best regards,

Michael Leigh

Www.jolicameleon.com