Prisliste

Portrett

Jeg elsker å fotografere mennesker og vil at du skal elske bildene jeg tar, derfor liker jeg å skreddersy fotograferingen. Da har jeg mulighet til å lytte til dine tanker og ønsker, og sammen kan vi lage en plan.

1500,- inkl. planlegging, fotografering (ca. 1-2 timer) og personlig visning av bilder.

Tillegg for fotografering utenfor Trondheim, for studiofotografering eller for større grupper.

Bildene kjøpes ut som digital fil eller som print. For digital fil er prisen 650,- per fil, 10 stk. valgfrie for 3000,- eller alle bildene for 6000,-.  Alle filene er høyoppløselige.

Bryllup

Å fotografere i bryllup ser jeg på som en stor ære, og få lov til å dokumentere en av de mest spesielle dagene i noens liv. Nedenfor har jeg satt sammen tre pakker, men ulike par har ulike ønsker, så jeg liker derfor å sette meg ned sammen med brudeparet og høre på deres ønsker. På den måten finner jeg ut hva jeg kan gjøre for å forevige dagen på den beste måten.

Brudebilder: Vi blir enige om et passende location hvor vi møtes etter vielsen, fotograferer brudeparet og forlovere (ca. 1- 1 1/2 time)

5000,- inkl. personlig planleggingstime, finne passende locations til å fotografere og både personlig og nettvisning av alle bildene.

Brudebilder halv dag: Jeg er med fra bruden gjør seg klar, gjennom vielsen og til fotografering av brudebilder etter vielsen.

16 000,- inkl. personlig planleggingstime, finne passende locations til å fotografere og personlig visning av bildene. I denne pakken følger ALLE bildene med til fri bruk (digitalt).

Brudebilder hel dag: Jeg er med fra bruden gjør seg klar, gjennom vielsen og påfølgende brudebilder og  til middagen er ferdig.

20 000,- inkl. personlig planleggingstime, finne passende locations til å fotografere og personlig visning av bildene. I denne pakken følger ALLE bildene med til fri bruk (digitalt).

For firma eller andre ønsker, ta kontakt.

 

Price-list

Portrait

I love photographing people and want you to love the pictures I shoot, therefore I like to tailor any shooting. When I have the opportunity to listen to your thoughts and wishes, we can create a plan together.

1500,- including planning, photography (about 1-2 hours) and personal viewing of the photos.

Surcharge for photography outside Trondheim, for studio photography or for larger groups.

The photos can be purchased as digital files or as prints. For digital files comes rates 650, – per file, 10 pictures optional for 3000, – or all images 6000, -. All the files are high resolution.

Wedding

Photographing weddings is a great honor, to document one of the most special days in anyones life. Below I have put together three packages, but different couples have different desires, so I like therefore to sit down together with the bride and groom beforehand. Then I am able to listen to your wishes and together we can figure out what I can do to make the day the most perfect.

Wedding Pictures: We will agree on a suitable location where we meet after the ceremony, shooting wedding couple and witnesses (1- 1 1/2 hours)

5000, – including personal planning time, finding suitable locations to shoot and both personal and online viewing of all images.

Wedding Photos half day: I’m with you from when the bride gets ready, through the ceremony and conclude with photographing the wedding pictures afterwards.

16 000, – including personal planning time, finding suitable locations to photograph and personal viewing of the pictures. In this package ALL the pictures are included (digitally).

Wedding photos full day: I’m with you from when the bride gets ready, through the ceremony and the following wedding photographing. I will also be there to the end of the dinner.

20 000, – including personal planning time, finding suitable locations to photograph and personal viewing of the pictures. In this package ALL the pictures are included (digitally).

For corporate or other requests, please contact me.